Dyddiadau Allweddol

Bydd her eleni yn cael ei chynnal rhwng 3 a 28 Mehefin 2024. Nodwch ac arbedwch ddyddiadau cau'r cystadlaethau ar eich calendr fel na fydd eich disgyblion yn colli cyfle.

Yn y cyfamser, gallwch gael at yr adnoddau a'r prosiect Her Bumpunt DIY i barhau i wella ffyrdd mentrus o feddwl mewn ffordd ddifyr a hyblyg ar hyd y flwyddyn academaidd!
 

Dyddiadau'r her ar gyfer eich dyddiadur

 

Blwyddyn academaidd 2023/2024
Dydd Llun 3 Mehefin 2024 Dechrau'r Her Bumpunt yng Nghymru a Lloegr
Dydd Sul 9 Mehefin 2024 12am Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r Gystadleuaeth Logo
Dydd Sul 23 Mehefin 2024 12am Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r Gystadleuaeth Cyflwyniad Gwerthu
Dydd Gwener 28 Mehefin 2024 Diwedd yr Her Bumpunt yng Nghymru a Lloegr
Dydd Sul 7 Gorffennaf 2024 12am Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r Gystadleuaeth Genedlaethol
Dydd Llun 13 Mai - Dydd Gwener 7 Mehefin 2024 Yr Her Bumpunt yn yr Alban a Gogledd Iwerddon